Bookmark-JAPAN

รวบรวม Bookmark เว็บไซต์ภาษาไทยและข้อมูลงานอีเว้นท์ในประเทศญี่ปุ่น

ค้นหาเว็บ ค้นหางานอีเว้นท์


รวมงานอีเว้นท์ที่ผ่านมา

ผลการค้นหา 1

กรณีค้นหาด้วยชื่อจังหวัดหรือสถานีรถไฟ อาจมีงานอีเว้นท์ชื่อซ้ำกันได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสถานที่ให้ละเอียดอีกครั้ง!

จังหวัดโอซาก้า พบกับการจัดแสดงแสงสีประดับด้วยจากหลอดไฟที่นัมบะ

หลากหลายสถานที่ในบริเวณสถานีนัมบะ ที่โอซาก้า ถูกตกแต่งด้วยไฟอย่างสวยงามทำให้ผู้คนที่มาเที่ยวชมเสมือนหลุดมาในโลกแห่งจินตน...

การแสดงแสงสีเสียง   OSAKA     2018-11-09   ⇒   2019-02-17